Om oss

HSF Group är en företagsgrupp med kontraktstillverkare inom mekanisk bearbetning och montage. Vi är specialiserade på skärande bearbetning, plåtbearbetning och montering. Våra kunder är i stor utsträckning högteknologiska företag.

Vi deltar i kundens projekt redan i starten då prototyper tas fram. Vi har då goda möjligheter att anpassa produktionen så att vi snabbt och lätt kan starta tillverkningen.

HSF Group lanserades i sin nuvarande form 2011 genom en sammanslagning av sex bolag till en koncern. Flera av de pionjärer som startade företagen är fortfarande verksamma inom koncernen, vilket bidrar till den starka entreprenörsandan.

Engagemang och långa relationer

Volymkapacitet, teknikomfång och resursoptimering är våra tre viktigaste konkurrensfördelar. Med geografisk lokalisering i Sverige och Estland har vi unika möjligheter till effektivt resursutnyttjande. Vi kan alltid lägga produktion och montage i de anläggningar som ger vår uppdragsgivare ett optimalt resultat.

Ambitionen inom företagsgruppen är att växa genom investeringar och nya affärer. Våra kunder märker tydligt hur vårt personliga engagemang bidrar till att vi levererar god kvalitet på utsatt tid i allt vi gör. Våra erfarna medarbetare har i många fall arbetat i över tre decennier med samma kunder. Vi är stolta över de produkter vi tillverkar och de företag vi samarbetar med.

Outsourcing och nya projekt

En utmaning där vår konkurrenskraft kommer till sin rätt är kompletta outsourcingprojekt. I rollen som projektledare tar vi hand om hela affärsupplägget, planeringen och styrningen. När det gäller industrialisering av nya produkter blir vi en värdefull partner, både i arbetet med att ta fram prototyp och förserie och därefter när vi startar serieproduktionen.

Vi engagerar oss gärna i befintliga projekt och tar fram förslag på hur vi kan optimera tillverkningen. Med produktionsenheter i Sverige och Estland styr vi varje projekt till den mest tids- och kostnadseffektiva enheten.