Vår historia

HSF Group lanserades i sin nuvarande form 2011 genom en sammanslagning av sex bolag till en koncern.

Namnet HSF Group kommer från det första av bolagen i gruppen, Hallberg-Sekrom Fabriks AB, som i dag är ledande inom svarvning på den skandinaviska marknaden. Huvudägare i gruppen är Gunnar Bergström. Via företagsuppköp, nyetableringar och investeringar från 1980-talet och framåt, i Sverige och Estland, har han byggt upp HSF Group.

Viktiga händelser under åren

2010-talet

 • HSF Group tar över ägarskapet i HSF Baltic som också byter namn till Hallberg Mechanics Tartu AS.
 • Ett nytt bolag bildas, HSF Baltic OÜ, med inriktning på systemmontering.
 • Hallberg-Sekrom Fabriks flyttar till Eldarvägen i Täby, huvudkontor för HSF Group.
 • HSF Baltic i Tartu, ägt till 50 % av HSF Group, etableras, med säljkontor i Täby.
 • Nya HSF Group lanseras. Teknoprod med dotterbolaget Teknosystem,
  Plåt & Mekano och P&M Romator ingår i gruppen.
 • Plåt & Mekano och P&M Romator går samman under namnet
  Plåt & Mekano Romator AB.
 • HSF Group koncentrerar sin fräsverksamhet till HSF i Vimmerby AB.
 • Försäljning av Teknoprod och Plåt & Mekano Romator AB för att renodla gruppen.
 • En juridisk enhet bildas i Sverige när företagen i Vimmerby och Täby slås ihop.

2000-talet

 • HSF Group lanseras som ett varumärke.
 • Elimag AB förvärvas under namnet Elimag Radarmekan AB i Göteborg.
 • Lysekil Plating Technology ingår i HSF Group.
 • HSF Wuxi Electro Mechanical, i Kina etableras.
 • Verktyg & Mekaniska AB förvärvas, som blir Elimag Radarmekan AB.

1990-talet

 • HSF etablerar verksamhet i Estland.
 • HSF blir huvudägare i AS Tarkon som senare säljs.

1980-talet

 • Hallberg-Sekrom Fabriks AB förvärvar en rad svarvföretag i Stockholmsregionen.