Affärsidé

HSF Group ska, som kontraktstillverkare med global närvaro, leverera komponenter och kompletta produkter till krävande kunder i utvalda branscher.