KVALITET & MILJÖ

 • Certifierat ledningssystem enl. ISO9001:2015, Ledningssystemet inkluderar även SAM.
 • Ledningssystemet omfattar samtliga tillverkningsenheter i Sverige (Täby & Vimmerby).
 • Tillverkningsprocessen sker med support av SPS process (Statistik Process Styrning) i syfte med att säkra kundkraven redan vid maskin.
  All mätdata från tillverkningen lagras i 10år i vår SPS-databas (Rektron).
 • Lämplig och anpassad mätutrustning används för mätning, kontroll och verifiering av vår tillverkningsprocess (CMM, Profilprojektorer, Höjdmätare, Mikrometrar, gängtolkar, gängringar, håltolkar, skjutmått, passbitar, mm.)
 • Våra mätdon kalibreras enl. rekommenderade och fastställda intervaller. Kalibreringen sker i både intern och extern regi.
 • Tillämpning av PPAP process vid kundbehov (extra)
 • PPAP level 1-5, omfattar FMEA, Control plan, MSA, Test reports, Team feasibility checklist, Process flowcharts.
 • IMDS rapportering vid kundbehov (extra)
 • Full spårbarhet inom hela tillverkningskedjan
 • Efterlevnad och uppföljning av REACH, Rohs & Conflict minerals vid kundbehov.
 • HSF jobbar kontinuerligt med miljöfrågor genom lagövervakning, identifierade aspekter, riskanalyser, Egenkontroll och uppföljning. HSF följer de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten och arbetar enligt ISO14001
 • HSF arbetar målinriktat med KPI:er och ständiga förbättringar.

Skärande bearbetning, plåtbearbetning och montering

För kunder i högteknologiska företag