MONTERING

Vårt arbete med montering kräver ett stort engagemang i våra kunders verksamhet. Det handlar ofta om komplicerade produkter med en mängd olika komponenter.

Vi har en mycket effektiv produktion, både när det gäller arbetsprocesser och ekonomi. Med lokalisering i Sverige, Estland och Kina kan vi kombinera hög kvalitet med konkurrenskraftig kostnadsnivå, vi lägger både produktion och montering där våra kunder får optimalt utbyte av våra tjänster.

Många uppdrag börjar med att vi tillverkar en ritningsbunden produkt. Vi köper in de komponenter som behövs och efter monteringen levererar vi en komplett, kvalitetssäkrad modul. Leveransen går antingen till vår kund eller direkt till slutkunden via en specialanpassad logistiklösning.

Ett brett, kundanpassat och konkurrenskraftigt utbud
– Montage
– delmontage
– färdiga moduler

Skärande bearbetning, plåtbearbetning och montering

För kunder i högteknologiska företag