KVALITET & MILJÖ

Verksamheten inom HSF Group kännetecknas av mycket högt ställda kvalitetskrav. Från offert till färdig produkt.

Vid våra produktionsenheter i Sverige och Estland har vi lämplig utrustning för mätning och kontroll för att säkerställa våra kunders högt ställda krav – eftersom kvalitetssäkring är en självklar del av våra löpande rutiner. Vi tillmötesgår alltid kraven på full spårbarhet inom produktionen. Vi arbetar också målinriktat med ständiga förbättringar och frågor som rör vår egen arbetsmiljö.

Bolagen inom HSF Group är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

Skärande bearbetning, plåtbearbetning och montering

För kunder i högteknologiska företag